Kompleksowa Aktywizacja Kluczem do Sukcesu

Projekt „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu”
RPWP.07.01.02-30-0058/15
Realizatorzy:
– Marlena Iskierka Szkolenia Advice
– Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Oferujemy:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości
  • Doradztwo zawodowe
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczne płatne staże – 1750 zł!!!

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
– będący w wieku 18 – 64 lata
– zamieszkujący gminy: Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Kiszkowo, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Wyrzysk
–  ubodzy, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki
– korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
– niepełnosprawni
– osoby należące do III profilu pomocy
– długotrwale bezrobotni

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Zapewniamy profesjonalne szkolenia, udział w płatnym staży, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, oraz wsparcie najlepszych specjalistów!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie prosimy o wypełnieni e dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy proszone są o dostarczenie zaświadczenia z PUP a osoby posiadające stopnień niepełnosprawności proszone są o dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

aktualności projektu publikowane są na stronie głównej szkoleniaadvice.wordpress.com

Kontakt:
ul. Putza 5, 64-Czarnków
tel. 530 761 120
e-mail kompleksowa-aktywizacja@szkolenia-advice.pl

 

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej 50 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia z obszaru o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI), na terenach 17 gmin powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, złotowskiego oraz wągrowieckiego.

Reklamy