Nowa Strona już wkrótce

Informujemy, że pracujemy nad nową stroną internetową, trwa reorganizacja strony. Informacje nt. projektów można uzyskać telefonicznie

Informujemy, że nadal trwa IV nabór Uczestników do Projektu.

Dotychczasowe osiągnięcia!

Do tej pory zrekrutowaliśmy 31 osób. Nasi podopieczni wzięli udział w kursie kompetencji społecznych, kursie inicjatywności i przedsiębiorczości, i doradztwie zawodowym. Ponadto 24 osoby zgodnie ze swoimi predyspozycjami wzięły udział w kursach zawodowych

a 21 osób kontynuuje staż u lokalnych pracodawców.