Nowa Strona już wkrótce

Informujemy, że pracujemy nad nową stroną internetową, trwa reorganizacja strony. Informacje nt. projektów można uzyskać telefonicznie

Reklamy

Informujemy, że nadal trwa IV nabór Uczestników do Projektu.

Dotychczasowe osiągnięcia!

Do tej pory zrekrutowaliśmy 31 osób. Nasi podopieczni wzięli udział w kursie kompetencji społecznych, kursie inicjatywności i przedsiębiorczości, i doradztwie zawodowym. Ponadto 24 osoby zgodnie ze swoimi predyspozycjami wzięły udział w kursach zawodowych

a 21 osób kontynuuje staż u lokalnych pracodawców.

Ruszyła Rekrutacja…

zgłoś się, zdobądź płatny staż! 1750 zł netto

Projekt „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15
Realizatorzy:
– Marlena Iskierka Szkolenia Advice
– Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Oferujemy:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości
  • Doradztwo zawodowe
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczne płatne staże – 1750 zł!!!

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
– będący w wieku 18 – 64 lata
– zamieszkujący gminy: Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Kiszkowo, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Wyrzysk
–  ubodzy, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki
– korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
– niepełnosprawni
– osoby należące do III profilu pomocy
– długotrwale bezrobotni

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Zapewniamy profesjonalne szkolenia, udział w płatnym staży, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, oraz wsparcie najlepszych specjalistów!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie prosimy o wypełnieni e dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy proszone są o dostarczenie zaświadczenia z PUP a osoby posiadające stopnień niepełnosprawności proszone są o dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt:
ul. Putza 5, 64-Czarnków
tel. 530 761 120
e-mail biuro@kompleksowa-aktywizacja.pl