Informujemy, że nadal trwa IV nabór Uczestników do Projektu.

Dotychczasowe osiągnięcia!

Do tej pory zrekrutowaliśmy 31 osób. Nasi podopieczni wzięli udział w kursie kompetencji społecznych, kursie inicjatywności i przedsiębiorczości, i doradztwie zawodowym. Ponadto 24 osoby zgodnie ze swoimi predyspozycjami wzięły udział w kursach zawodowych

a 21 osób kontynuuje staż u lokalnych pracodawców.

Reklama

Ruszyła Rekrutacja…

zgłoś się, zdobądź płatny staż! 1750 zł netto

Projekt „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15
Realizatorzy:
– Marlena Iskierka Szkolenia Advice
– Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Oferujemy:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości
  • Doradztwo zawodowe
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczne płatne staże – 1750 zł!!!

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
– będący w wieku 18 – 64 lata
– zamieszkujący gminy: Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Kiszkowo, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Wyrzysk
–  ubodzy, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki
– korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
– niepełnosprawni
– osoby należące do III profilu pomocy
– długotrwale bezrobotni

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Zapewniamy profesjonalne szkolenia, udział w płatnym staży, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, oraz wsparcie najlepszych specjalistów!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie prosimy o wypełnieni e dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy proszone są o dostarczenie zaświadczenia z PUP a osoby posiadające stopnień niepełnosprawności proszone są o dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt:
ul. Putza 5, 64-Czarnków
tel. 530 761 120
e-mail biuro@kompleksowa-aktywizacja.pl