Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Informujemy, że nadal trwa IV nabór Uczestników do Projektu.

Dotychczasowe osiągnięcia!

Do tej pory zrekrutowaliśmy 31 osób. Nasi podopieczni wzięli udział w kursie kompetencji społecznych, kursie inicjatywności i przedsiębiorczości, i doradztwie zawodowym. Ponadto 24 osoby zgodnie ze swoimi predyspozycjami wzięły udział w kursach zawodowych

a 21 osób kontynuuje staż u lokalnych pracodawców.

Ruszyła Rekrutacja…

zgłoś się, zdobądź płatny staż! 1750 zł netto

Projekt „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15
Realizatorzy:
– Marlena Iskierka Szkolenia Advice
– Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Oferujemy:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości
  • Doradztwo zawodowe
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczne płatne staże – 1750 zł!!!

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
– będący w wieku 18 – 64 lata
– zamieszkujący gminy: Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Kiszkowo, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Wyrzysk
–  ubodzy, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki
– korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
– niepełnosprawni
– osoby należące do III profilu pomocy
– długotrwale bezrobotni

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Zapewniamy profesjonalne szkolenia, udział w płatnym staży, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, oraz wsparcie najlepszych specjalistów!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie prosimy o wypełnieni e dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy proszone są o dostarczenie zaświadczenia z PUP a osoby posiadające stopnień niepełnosprawności proszone są o dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt:
ul. Putza 5, 64-Czarnków
tel. 530 761 120
e-mail biuro@kompleksowa-aktywizacja.pl